Sinds 9 maart is een aantal veranderingen zichtbaar in de algemene set indieningsvereisten in het Omgevingsloket. Het gaat om veranderingen bij vragen in stap 6 (Uw gegevens) en stap 7 (Verzoek indienen) van een aanvraag. Door deze veranderingen komt er een nieuwe versie van de algemene set: versie 3.3.2.

De algemene set indieningsvereisten bevat algemene vragen die initiatiefnemers moeten invullen als ze een verzoek indienen in het Omgevingsloket. Bijvoorbeeld als ze een vergunning aanvragen of een melding doen. Hiermee geven ze informatie over hun project of hun contactgegevens. Of over participatie bij een vergunningaanvraag.

Er staat bijvoorbeeld een vaste toelichting bij de velden ‘e-mailadres’ en ’telefoonnummer’. Deze verandering is onderdeel van versie PI-29.4.

Voor wie belangrijk

Bent u vergunningverlener bij een gemeente, omgevingsdienst, waterschap, provincie of een rijksorganisatie? Of werkt u bij een klantcontactcentrum van deze organisaties? En beantwoordt u vragen van inwoners en bedrijven over het Omgevingsloket? Dan is onderstaande informatie belangrijk voor u.

Toelichting bij vraag over e-mailadres en telefoonnummer

In stap 6 ‘Uw gegevens’ van het onderdeel Aanvragen staan vaste toelichtingen bij de vragen over het e-mailadres en telefoonnummer. Dit stimuleert initiatiefnemers en gemachtigden om deze contactgegevens in te vullen bij het indienen van een aanvraag of melding. Deze toelichtingen zijn altijd te zien:

  • toelichting bij het veld E-mailadres: ‘Vul het e-mailadres in waarmee we kunnen corresponderen over dit verzoek.’
  • toelichting bij het veld Telefoonnummer: ‘Vul het telefoonnummer in waarmee we contact kunnen opnemen over dit verzoek.’

Aanleiding voor deze verandering

De velden e-mailadres en telefoonnummer zijn op dit moment niet verplicht. Overheden ontvangen daarom nu ook aanvragen zonder deze gegevens. Het is duidelijk dat dit zorgt voor vertraging en extra werk.

Veel overheden hebben daarom de wens ingediend om deze velden verplicht te maken. Op dit moment wordt nog onderzocht of en hoe de velden e-mailadres en/of telefoonnummer verplicht gemaakt kunnen worden. De nieuwe toelichting kon nu al gerealiseerd worden.

Andere veranderingen

In stap 6 ‘Uw gegevens’ bij het deel Contactpersoon staat het veld ‘Straatnaam’ niet bij het huisnummer en de huisletter. Na het veld ‘straatnaam’ komt eerst de vraag ‘Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?’ Dit is onlogisch en de velden ‘Straatnaam’ en ‘Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?’ worden daarom in versie 3.3.2 omgedraaid.

In stap 7 ‘Verzoek indienen’ bij het deel ‘Contact met anderen over uw plannen’, worden de vraagteksten aangepast voor het toevoegen van bijlagen.

Melding dat initiatiefnemers antwoorden moeten controleren

Initiatiefnemers en gemachtigden die vanaf 9 maart een aanvraag, melding of informatieplicht indienen die ze nog niet volledig hadden ingediend, zien in het Omgevingsloket een melding. In deze melding staat dat er vragen zijn veranderd en dat ze hun antwoorden moeten controleren. Dit hoeven ze alleen te doen voor stap 6 ‘Uw gegevens’ en stap 7 ‘Verzoek indienen’.
Het kan zijn dat ze dan sommige vragen opnieuw moeten invullen of aanpassen. Dit geldt voor de vooringevulde antwoorden die ze hebben aangepast en voor andere vragen die ze al hadden beantwoord.

Vragen van inwoners en bedrijven over deze verandering

Werkt u bij een klantcontactcentrum? En beantwoordt u vragen van inwoners en bedrijven over het Omgevingsloket? Dan krijgt u vanaf 9 maart mogelijk vragen over de bovenstaande melding die initiatiefnemers zien. In het Omgevingsloket komt een aantal dagen na deze verandering ook een bericht met meer informatie over de verandering.

Meer informatie

Releasenotes bij release PI-29.4 (maart 2024).
Algemene set indieningsvereisten in het Omgevingsloket.