Er is een akkoord bereikt over het uitkopen van vissers en verduurzaming van de Noordzeevloot. De betrokken partijen presenteren maandag het bereikte akkoord.

In januari lekte al uit dat het kabinet 200 miljoen euro op tafel legt om tot een Noordzeeakkoord te komen. Hiervan was toen 119 miljoen euro bestemd voor het uitkopen van vissers en het verduurzamen van de schepen.

De afgelopen weken hebben de partijen de voorstellen met hun achterban besproken. Naast de overheid en vissers zijn ook milieuorganisaties en energiebedrijven bij de overeenkomst betrokken.

Het akkoord was nodig omdat er de komende jaren veel verandert op de Noordzee. Het aantal windmolenparken zal sterk toenemen en er komt meer ruimte voor de natuur. Daardoor is er minder plek voor de visserij.