De provincies en de regering hebben afspraken gemaakt over het opkopen van stikstofrechten. Zo moet worden voorkomen dat de overheden elkaar verrassen bij aankopen die soms ook over provinciegrenzen gaan.

Als provincies stikstofrechten kopen die deels over de provinciegrenzen gaan, betekent dat, dat de andere provincie deze rechten niet voor eigen inwoners kan opkopen. Provincies hebben dit liever niet, omdat zij alle stikstofruimte willen gebruiken voor hun eigen inwoners. Nu is het zo afgesproken dat de plannen met de andere overheden gedeeld moeten worden, zodat andere provincies nog iets kunnen doen om die stikstofrechten zelf te krijgen.

Stikstofrechten worden opgekocht om vergunningverlening mogelijk te maken, onder meer voor boerenbedrijven. “Het is altijd goed om afspraken te maken over stikstof”, zei de Friese gedeputeerde Matthijs de Vries.

Commissaris van de Koning Arno Brok zei dat dit tussen provincies soms een “punt van irritatie” is. Het is volgens hem voorgekomen dat provincies hier onderling problemen door kregen. Dit is in Friesland niet gebeurd.