Het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen is bijna klaar.

Tot nu toe zijn 1785 dieren gedood volgens Staatsbosbeheer. De dienst telt deze maand hoeveel afschot nog nodig is om uiteindelijk 490 herten over te houden.

Er liepen te veel edelherten en konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Dat leidde begin 2018 tot heftige protesten toen de beesten aan het eind van de winter te weinig te eten hadden. De provincie Flevoland liet onderzoek doen naar de toekomst van het gebied en besloot toen dat er zo’n 1800 edelherten en tweehonderd konikpaarden moesten verdwijnen. De Heckrunderen bleven ongemoeid.

Een kleine tweehonderd konikpaarden zijn verhuisd naar Wit-Rusland en Spanje. In de vangweide staan nog zestig paarden die volgend voorjaar naar andere natuurgebieden in Nederland vertrekken. Dan zijn er in de Oostvaardersplassen ongeveer 450 paarden over. De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar mogelijke anticonceptie bij de dieren.

Hoeveel herten er voor 2020 nog afgeschoten moeten worden is duidelijk als eind oktober de jaarlijkse telling vanuit een helikopter is gedaan. Dan blijkt pas hoeveel grote grazers er op dit moment precies in het gebied rondlopen. Vanaf 2020 houdt Staatsbosbeheer de wildstand in de Oostvaardersplassen op het afgesproken niveau van maximaal 1500 dieren. Bij de inrichting van het natuurgebied was het de bedoeling dat er helemaal geen afschot zou plaatshebben.