Staatsbosbeheer hervat deze week het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen nog niet. Reden is dat natuurorganisaties Dierbaar Flevoland en Fauna4Life aan de bestuursrechter hebben gevraagd om afschot te verbieden, totdat de provincie Flevoland een nieuw besluit heeft genomen over het beleid in het natuurgebied. Staatsbosbeheer wacht nu op een uitspraak van de rechter in deze zaak, die op 20 januari dient.

Vanaf 1 januari geldt nieuw beleid in de Oostvaardersplassen, op grond waarvan Staatsbosbeheer edelherten mag afschieten. Er lopen nog steeds ruim duizend herten te veel in het natuurgebied. Dierbaar Flevoland en Fauna4Life hebben bezwaar aangetekend tegen dit nieuwe beleid. Een provinciale commissie buigt zich eind januari over dit bezwaar. Daarna volgt een nieuw besluit.

De natuur in de Oostvaardersplassen mocht zich jarenlang ontwikkelen zonder menselijk ingrijpen. In 2018 bleek dat er veel te veel grote grazers rondliepen. Na onderzoek besloot Flevoland om honderden paarden en herten uit het gebied te laten verwijderen. Staatsbosbeheer kreeg opdracht om dat in 2019 te realiseren. Vanaf 2020 moet de gebiedsbeheerder de aantallen grazers binnen de perken houden, eventueel door afschot of verhuizingen.

De rechter legde het extra afschot van edelherten in 2019 in november stil, omdat de ecologische onderbouwing daarvan onvoldoende was. Het gewenste maximale aantal van 490 dieren was toen nog lang niet gehaald.

Dierbaar Flevoland en Fauna4Life willen het oude beleid in de Oostvaardersplassen terug. Als Gedeputeerde Staten besluiten om het nieuwe beleid toch te handhaven, stappen de organisaties weer naar de rechter. “Dat kan dus nog wel wat tijd gaan kosten. Als Staatsbosbeheer ondertussen herten afschiet, is dat onomkeerbaar. Daarom willen we dat de rechter afschot verbiedt zolang er nog rechtszaken lopen”, aldus Marius Bouscholte van Dierbaar Flevoland.