Het bestemmingsplan van de gemeente Baarn voor de herontwikkeling van het landgoed Paleis Soestdijk en woningbouw in het aangrenzende Alexanderkwartier is vernietigd. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag. Dat betekent dat het huidige plan voor Paleis Soestdijk en omgeving niet doorgaat.

Gebreken

De Afdeling bestuursrechtspraak gaat in de ruim honderd pagina’s tellende uitspraak uitvoerig in op de ingediende bezwaren. Zij komt tot de conclusie dat onder andere de verkeersafwikkeling en -veiligheid bij evenementen niet deugdelijk zijn onderzocht. Ook is het bestemmingsplan voor wat betreft de gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid en is het plan in strijd met verschillende bepalingen uit de provinciale omgevingsverordening. Op deze en andere punten krijgen veel bezwaarmakers gelijk. Vanwege de hoeveelheid en de aard van de gebreken in het Baarnse bestemmingsplan, ziet de Afdeling bestuursrechtspraak geen andere mogelijkheid dan het bestemmingsplan volledig te vernietigen.

Wat betekent dit?

De uitspraak betekent dat het huidige plan voor de herontwikkeling van Paleis Soestdijk en de woningbouw van tafel is. De gemeente Baarn kan de herontwikkeling van het landgoed en de woningbouw – al dan niet in gewijzigde vorm – alsnog mogelijk maken. Het is aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. Daarbij zal de gemeente rekening moeten houden met deze uitspraak en de gebreken die daarin genoemd worden, moeten herstellen. De Afdeling bestuursrechtspraak is in haar uitspraak uitvoerig op de bezwaren ingegaan, om de gemeente zoveel mogelijk duidelijkheid te geven bij eventuele vervolgbesluitvorming.

Elf beroepschriften

MeyerBergman Erfgoed Made By Holland is eigenaar van het landgoed en initiatiefnemer van het project. Het bestemmingsplan voorzag in de restauratie van het paleis, herontwikkeling van tuin en park, de bouw van 98 appartementen in het Alexanderkwartier, maar ook de komst van een winkel, een horecagelegenheid en een hotel. Daarnaast bood het plan mogelijkheden om delen van het landgoed te gebruiken voor evenementen. Tegen het bestemmingsplan waren elf beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Onder de bezwaarmakers zijn naast enkele particulieren, Stichting behoud het Borrebos, Stichting De Parel van Baarn, Stichting Werkgroep Roofvogels Nederland, Stichting Behoud de Eemvallei en Natuurmonumenten. Van de elf bezwaarmakers hebben er acht gelijk gekregen. Drie beroepen van particulieren zijn ongegrond verklaard.