De bruidsschat is geladen in de productieomgeving van het DSO-LV. Uw softwareleverancier zorgt dat het plandeel van de bruidsschat ook wordt ingelezen in uw plansoftware. Het is belangrijk dat u, door de bruidsschat in beheer te nemen, de juiste startsituatie creëert voor uw eerste planwijziging.

Gebleken is dat bij het inlezen diverse kleine verschillen kunnen ontstaan met de bruidsschat in de landelijke voorziening. Deze verschillen zijn niet van juridische aard. Daarom spreken we over ‘technische en cosmetische verschillen’. Deze kunnen vragen oproepen en zorgen voor verwarring bij de eerste planwijziging.

Daarom adviseren we u om voor uw gemeente een goede startsituatie te creëren door inbeheername van de bruidsschat.

Daarmee bedoelen we het volgende:

  1. Verifieer de volledigheid van de bruidsschat geladen door uw leverancier.
  2. Bepaal hoe u om wilt gaan met cosmetische en technische verschillen.
  3. Zorg dat u terug kan naar delen van de bruidsschat waarmee u bent gestart.

Deze stappen zijn toegelicht in de Actielijst in beheer nemen bruidsschat. Hier vindt u ook overzicht van de mogelijke verschillen. Uw planleverancier kan nadere informatie verstrekken over de exacte werkwijze in uw situatie.

Deze actielijst is de uitwerking van actie 1 van de Checklist voor de bruidsschat in de productieomgeving.

Op korte termijn volgt ook een actielijst voor het in beheer nemen van het toepasbare-regelsdeel van de bruidsschat.