De Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet is vandaag, 16 juni 2021, gepubliceerd in de Staatscourant. Alle onderdelen van het Aanvullingsspoor natuur zijn daarmee afgerond. Dit spoor wijzigt de Omgevingsregeling met regels voor natuurbescherming.

Wat is de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet?

De Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet is de derde van de 4 aanvullingsregelingen die de Omgevingsregeling wijzigen, en het sluitstuk voor het Aanvullingsspoor natuur. Afgelopen maanden zijn ook de Aanvullingsregelingen geluid en bodem gepubliceerd. Als laatste volgt binnenkort de Aanvullingsregeling grondeigendom. De 4 aanvullingsregelingen treden tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking.

Inhoudelijk voegt de Aanvullingsregeling natuur technische en praktische onderdelen aan het Omgevingswetstelsel toe. Taken, bevoegdheden en materiële normstelling zijn vooral geregeld op niveau van de wet en de algemene maatregelen van bestuur. De aanvullingsregeling omvat vooral regels van uitvoeringstechnische aard.

Concrete inhoud Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet

Deze aanvullingsregeling regelt onder andere:

  • de methodiek voor de berekening van de stikstofdepositie (AERIUS);
  • de aanwijzing van vergunningvrije gevallen voor activiteiten als het bestrijden van schadelijke dieren of het vervoeren van bepaalde dieren;
  • de eisen voor examens voor het gebruik van het jachtgeweer, roofvogels en eendenkooien voor het vangen en doden van dieren;
  • de periode van het jachtseizoen;
  • de eisen voor pootringen bij gefokte vogels;
  • de aanwijzing van douanekantoren voor de import of export van bepaalde soorten;
  • het model van een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit en valkeniersactiviteit;
  • leges en administratieplichten;
  • gegevensverstrekking bij de aanvraag van omgevingsvergunningen.

In renvooi

Ook in de Aanvullingsregeling natuur is gewerkt met een zogenoemd renvooi, net als bij de voorgaande en volgende aanvullings- en wijzigingsregelingen. Dit renvooi is nieuw, en het betekent dat wijzigingen in de tekst met groene of rode markeringen zijn weergegeven. Hierdoor kunnen gebruikers snel zien wat de aanpassingen zijn ten opzichte van de Omgevingsregeling. Het geconsolideerde eindbeeld met alle aanvullingen op de Omgevingsregeling staat op de website van iplo.nl.

STOP als nieuwe standaard

Het achterliggende elektronische bestand van de Aanvullingsregeling natuur is de nieuwe Standaard voor Officiële Publicaties (STOP). Die standaard is ook gebruikt bij de 2 eerdere aanvullingsregelingen en zal ook van toepassing zijn voor de Aanvullingsregeling grondeigendom, de laatste van de 4. Voordeel van deze standaard is dat gebruikers de besluiten veel gemakkelijker kunnen doorzoeken, consolideren en gebruiken in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).