De Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet is op 1 juli 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Alle onderdelen van het Aanvullingsspoor grondeigendom zijn daarmee afgerond. Dit spoor wijzigt de Omgevingsregeling onder meer met regels voor herverkaveling in het landelijk gebied, onteigening en plankosten van gemeenten bij gebiedsontwikkeling.

Wat is de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet?

De Aanvullingsregeling grondeigendom is 1 van de 4 aanvullingsregelingen die de Omgevingsregeling wijzigen, en het sluitstuk voor het Aanvullingsspoor grondeigendom. Afgelopen maanden zijn ook de Aanvullingsregelingen geluid, bodem en natuur gepubliceerd. Met de publicatie van de Aanvullingsregeling grondeigendom zijn alle aanvullingsregelingen, en dus ook alle aanvullingssporen van de Omgevingswet, gereed. Daarmee is alle wet- en regelgeving van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht afgerond. De vier aanvullingsregelingen treden tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking.

De Aanvullingsregeling grondeigendom voegt technische en praktische onderdelen aan het Omgevingswetstelsel toe. Bijvoorbeeld regels voor herverkaveling in landelijk gebied, regels over de aanvraag voor een onteigeningsbeschikking en aanvullende regels over de berekening van plankosten. Het gaat dan om kosten voor het ambtelijk apparaat en onderzoekskosten die in rekening worden gebracht bij gebiedsontwikkeling door een initiatiefnemer.

Daarnaast stelt de aanvullingsregeling regels over de berekening van de hoogte van een gebruiksvergoeding bij gedoogplichten. Grondeigenaren hebben bij het opleggen van een gedoogplicht niet alleen recht op een schadevergoeding, maar ook recht op een vergoeding voor het gebruik van de grond.

In renvooi

Ook in de Aanvullingsregeling grondeigendom is gewerkt met een zogenoemd renvooi, net als bij de voorgaande en volgende aanvullings- en wijzigingsregelingen. Dit renvooi is nieuw, en het betekent dat wijzigingen in de tekst met groene of rode markeringen zijn weergegeven. Hierdoor kunnen gebruikers snel zien wat de aanpassingen zijn ten opzichte van de Omgevingsregeling. Het geconsolideerde eindbeeld met alle aanvullingen op de Omgevingsregeling staat op Informatiepunt Leefomgeving.

STOP als nieuwe standaard

Het achterliggende elektronische bestand van de Aanvullingsregeling grondeigendom is de nieuwe Standaard voor Officiële Publicaties (STOP). Die standaard is ook gebruikt bij de drie overige aanvullingsregelingen. Voordeel van deze standaard is dat gebruikers de besluiten veel gemakkelijker kunnen doorzoeken, consolideren en gebruiken in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).