De Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet is op 26 maart 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zijn alle onderdelen van het aanvullingsspoor geluid gereed. Dit spoor vult het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht aan met regels en instrumenten om de gewenste geluidkwaliteit te bereiken.

De Aanvullingsregeling geluid wijzigt de Omgevingsregeling met regels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Hierbij gaat het om reken- en meetmethoden om het geluid te bepalen en nieuwe rekenregels over cumulatie van geluid. Daarnaast regelt de Aanvullingsregeling het overgangsrecht en zorgt de regeling ervoor dat andere regelingen worden gewijzigd of ingetrokken.

Aanvullingsregeling in renvooi

Bij de Aanvullingsregeling geluid wordt, net als bij de Invoeringsregeling Omgevingswet, gewerkt met een zogeheten renvooi. Hierdoor is eenvoudig te zien wat de aanpassingen zijn ten opzichte van de Omgevingsregeling. Wijzigingen zijn met groene of rode markeringen weergegeven. Ook de overige drie Aanvullingsregelingen gaan van deze innovatie gebruikmaken.

Internetconsultatie

Voor het ontwerp van de Aanvullingsregeling geluid is een internetconsultatie gehouden. Onder andere de koepelorganisaties, VNO-NCW en MKB Nederland hebben advies uitgebracht. Daarnaast hebben Rijkswaterstaat, ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uitvoerbaarheidstoetsen uitgevoerd. De consultatie leverde een aantal verbeterpunten op. Die zijn in goed overleg met de betrokken partijen verwerkt in de eindversie van de Aanvullingsregeling.

Meer informatie