De Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet is op 1 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zijn alle onderdelen van het aanvullingsspoor bodem gereed. Dit spoor vult het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht aan met regels en instrumenten over bodembescherming.

Aanvullingsregeling bodem

De Aanvullingsregeling bodem wijzigt de Omgevingsregeling met regels voor bodembescherming. Zo zorgt dit aanvullingsspoor voor een zorgvuldige en soepele overgang van de bodemregels naar de regelgeving van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht. De bodemregels geven vorm aan duurzaam bodembeheer. Ook zorgen de bodemregels voor balans tussen het beschermen van de bodem en het benutten van de bodem.

Concreet worden er technische en praktische onderdelen aan het stelsel toegevoegd. Voorbeelden zijn:

  • de gebiedsbegrenzingen
  • regels voor het uitvoeren van milieubelastende activiteiten
  • gegevensverstrekking bij de aanvraag van omgevingsvergunningen
  • rekenregels voor omgevingsplannen

Tot slot regelt de Aanvullingsregeling bodem diverse aspecten van het overgangsrecht en zorgt de regeling dat enkele andere regelingen worden aangepast of ingetrokken.

In renvooi

Bij de Aanvullingsregeling bodem wordt, net als bij de Invoeringsregeling Omgevingswet en de Aanvullingsregeling geluid, gewerkt met een zogeheten renvooi. Wijzigingen zijn met groene of rode markeringen weergegeven. Hierdoor is eenvoudig te zien wat de aanpassingen zijn ten opzichte van de Omgevingsregeling. Ook de nog komende twee Aanvullingsregelingen (natuur en grondeigendom) maken gebruik van deze nieuwe manier van weergave en zullen binnenkort worden gepubliceerd. Het geconsolideerde eindbeeld met alle aanvullingen op de Omgevingsregeling is beschikbaar op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Meer innovaties

Behalve het renvooi bevatten de wijzigingen van de Omgevingsregeling nog twee innovatieve vormen voor overheidspublicaties:

  • Gebiedsbegrenzingen zijn nu weergegeven in zogenoemde geografische informatieobjecten (GIO’s). Voorheen gebeurde dat met een kaart in pdf. Dankzij de nieuwe presentatievorm kunnen gebruikers tot op detailniveau inzoomen en de informatie gemakkelijk online verwerken. Voor de Aanvullingsregeling bodem gaat het om herkomstgebieden en toepassingsgebieden van mijnsteen en vermengde mijnsteen.
  • Het achterliggende elektronische bestand van de Aanvullingsregeling bodem wordt vastgesteld volgens een nieuwe standaard (de Standaard voor Officiële Publicaties, STOP). Daardoor kunnen gebruikers de besluiten veel gemakkelijker doorzoeken, consolideren en gebruiken in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Meer informatie