Op 19 augustus opent de RVO het loket voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Daarnaast start de derde tranche van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA). U kunt hiervoor vanaf 19 september een aanvraag indienen.