Met de e-mailservice ‘Berichten over uw Buurt’ kunnen inwoners notificaties krijgen bij elektronische bekendmakingen van officiële publicaties. Daardoor zijn ze tijdig op de hoogte van bouwplannen, geplande wegwerkzaamheden of te verstrekken kapvergunningen in hun straat, buurt of woonplaats.

De gemeente Schiermonnikoog werd als eerste gemeente op 6 november aangesloten op Berichten over uw Buurt. De inwoners ontvingen een welkomstmail op het e-mailadres dat zij hebben opgegeven voor MijnOverheid.

Wet elektronische publicaties

De Wet elektronische publicaties (Wep) bepaalt dat burgers actief, per e-mail, worden geattendeerd op (voor­genomen) overheids­besluiten die gelden voor hun woon­omgeving. Dit onderdeel van de Wep was nog niet geïmplementeerd, maar wordt nu actief opgepakt door het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP), onderdeel van het ministerie van BZK.

Gefaseerd uitgerold

De e-mailservice wordt tussen november 2023 en maart 2024 gefaseerd per gemeente uitgerold. Gestart wordt met een kopgroep van 22 gemeenten. De uitrol naar de overige gemeenten vindt plaats vanaf maart. KOOP publiceert nog een planning op hun site. De ervaringen van de kopgroepgemeenten worden actief gemonitord om te bepalen of nog aanvullende voorlichtings- en communicatie-inspanningen gewenst zijn.

Het VNG-programma Grip op informatie zal in februari 2024 een webinar organiseren waarin de ervaringen van de koplopers gedeeld worden. Nadere informatie volgt.

Opt-out

Inwoners vanaf 25 jaar met een geregistreerd e-mailadres bij MijnOverheid ontvangen voortaan bij relevante publicaties een e-mail van overheid.nl. Zij worden in eerst instantie onaangekondigd aangeschreven. De ontvanger van de e-mail heeft de mogelijkheid om zich uit te schrijven (opt-out).

Voorlichting en communicatie

Er vindt geen landelijke campagne rondom de start van Berichten over uw Buurt plaats. De gemeente kan via eigen kanalen (zoals website en huis-aan-huisblad) de inwoners op de hoogte stellen. Daarvoor is een communicatietoolkit beschikbaar.