Als overheid gebruikt u het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) om informatie te versturen en te ontvangen. U bent verplicht om eerst aan te sluiten op de oefenomgeving (pre-productieomgeving). Daarna kunt u aansluiten op de productieomgeving.

Het aansluitteam start eind juni 2021 met aansluiten op productie. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u hier.