Aanpassing fietsinfrastructuur miljardeninvestering

Omgevingsrecht

Ruim 40 procent van de eigenaren van een elektrische fiets laat de auto veel vaker staan. Recente cijfers laten zien dat een snelgroeiende groep tot vijftig jaar ook zo’n fiets aanschaft voor woon-werkverkeer en schoolritjes, zegt Lucas Harms van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur.  Fietsfiles, knelpunten en een tekort aan stallingen, met name bij treinstations, zijn het gevolg.

Voordelen fietsen

Volgens Tour de Force zijn er miljarden ondig om de fietsinfrastructuur in de komende tien jaar op orde te krijgen. Deze kosten wegen ruimschoots op tegen de baten.  Fietsen heeft een positief effect op reistijd, reiskosten, files, luchtkwaliteit en gezondheid. Toch wordt nu gemiddeld maar 33 euro per inwoner besteed aan fietsen tegenover 133 euro voor het spoor en 342 euro voor wegen.” Tour de Force dringt meer aan op belastingvoordelen voor fietsers.

Het KiM heeft berekend dat e-fietsers niet zozeer harder rijden, maar wel verder rijden dan fietsers op traditionele rijwielen; een actieradius van ongeveer anderhalf keer groter. Een derde van de e-fietsers zegt veel minder vaak met bus, tram of metro te reizen. Op dit moment maakt een Nederlander gemiddeld driehonderd fietsreizen per jaar en legt zo ruim 900 kilometer af. Met z’n allen fietsen Nederlanders 15,5 miljard kilometer per jaar.