Er komt een aangepaste bruidsschat. Dit is onder andere het gevolg van een uitspraak van de Raad van State over windmolenparken, het Nevele-arrest. Omdat de productieversie van de bruidsschat juridisch op orde moet zijn bij de inwerkingtreding, is het noodzakelijk een vernieuwde versie door te voeren. Dit is een technisch moeilijk en ingewikkeld proces met gevolgen voor onder meer softwareleveranciers en bevoegde gezagen.

Daarnaast komt er ook een nieuwe versie van de software van de landelijke voorziening. Hierin zijn de recentste wijzigingen van de voor overheidspublicaties verwerkt. Dit is nodig om uitwisseling van plannen tussen verschillende lokale softwaresystemen mogelijk te maken. Ook maakt de versie het vervangen van teksten bij wijzigingen gemakkelijker. De uitrol van deze nieuwe versie heeft mogelijk gevolgen voor de content die al in de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) is geladen.

Zodra de planning en aanpak bekend zijn, komen deze beschikbaar via de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)