Klokkenluider Paul van Buitenen doet maandagmiddag samen met drie belanghebbenden op een politiebureau in Enschede aangifte tegen de Nederlandse staat en de gemeente Enschede in verband met de vuurwerkramp in mei 2000. Na jarenlang onderzoek beschuldigt de klokkenluider de overheden ervan dat ze de ramp zelf hebben veroorzaakt door ontoereikende regelgeving en daarna hun eigen fouten en falen hebben toegedekt.

Daarvoor hebben overheden, organisaties en tal van ambtenaren volgens hem ambtsmisdrijven gepleegd zoals meineed en valsheid in geschrifte. Volgens Van Buitenen waren bijvoorbeeld de opslagregels voor vuurwerk ondeugdelijk en werden gevaarlijke stoffen niet goed geclassificeerd. Tien jaar eerder was de overheid daar door de vuurwerkramp in Culemborg al van op de hoogte, aldus het onderzoek van Van Buitenen.

Uiteindelijk zijn de twee directeuren van de ontplofte fabriek S.E. Fireworks veroordeeld. Een van hen, Rudi Bakker, is een van de aangevers, samen met oud-rechercheur Jan Paalman en weduwe Mathilde van der Molen. Haar man was een brandweerman die omkwam bij de brand. In totaal vielen er 23 doden in de getroffen woonwijk.

Van Buitenen had zijn rapport van 1400 pagina’s vorig jaar al klaar. Hij heeft via de Tweede Kamer geprobeerd een onderzoek los te peuteren bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Maar de inmiddels vertrokken voorzitter Tjibbe Joustra wees dat af, volgens Van Buitenen met verkeerde argumenten. De Stichting Maatschappij en Veiligheid is ook geen optie meer volgens de klokkenluider, omdat Joustra daar nu voorzitter is geworden.

De top van het Openbaar Ministerie wilde er ook niets zelf mee doen, zodat Van Buitenen het nu van onderop opnieuw probeert: bij de politie waar het allemaal begon. “Er zijn ook nog integere (politie)ambtenaren, dus ik hoop dat de aangifte hen wakker schudt. Hij heeft ook een kopie naar de hoofdofficier van justitie gestuurd. Als er geen vervolging wordt ingesteld, wil hij met de drie anderen via een speciale procedure alsnog vervolging afdwingen.