Een samenwerkingsverband van vijftien milieugroepen en omwonenden heeft donderdag aangifte gedaan tegen Maastricht Aachen Airport (MAA), vanwege het overtreden van de Wet natuurbescherming. De actiegroep vraagt het Openbaar Ministerie (OM) het vliegveld geheel of gedeeltelijk stil te laten leggen en het vliegen zonder de benodigde vergunning te verbieden. Volgens de indiener van de aangifte is MAA de zesde grootste uitstoter van stikstof in Limburg.

“Het is naar onze mening volstrekt onacceptabel dat de luchthaven nu al jaren niet de wettelijk vereiste vergunning heeft op grond van de Wet natuurbescherming, maar wel iedere dag vluchten en grondgebonden werkzaamheden uitvoert in strijd met die wet en daardoor iedere dag strafbare economische misdrijven pleegt. Waarbij dus dat dit illegale handelen door MAA en dus ook het plegen van die strafbare feiten, door de minister van LNV worden gedoogd”, schrijft de Alliantie pleinAIR Maastricht aan het OM.

Volgens de actiegroep worden door de activiteiten op en vanaf het vliegveld dagelijks grote hoeveelheden stikstof uitgestoten in de buurt van beschermde Natura-2000-gebieden en wordt dit gedoogd door het ministerie.

Tegen MAA lopen ook al diverse civiele zaken. Zo heeft Mobilisation for the Environment (MOB) een procedure lopen bij de rechtbank vanwege het ontbreken van de vergunning in de Wet natuurbescherming en de weigering door de overheid hierin handhavend op te treden. Verder heeft MOB een handhavingsverzoek ingediend omdat er geen stikstofvergunning zou zijn aangevraagd voor de baanrenovatie, die binnenkort van start gaat.

Daarnaast loopt er een beroep lopen bij de Raad van State omdat MAA geen geldige exploitatievergunning zou hebben op basis van een luchthavenbesluit. Ook is nog het wachten op een uitspraak van de Raad van State in een juridische procedure wegens vermeend illegaal baangebruik als gevolg van het verlengen van de start- en landingsbaan van 2500 naar 2750 meter. Bij de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben omwonenden een verzoek ingediend om een bepaald vliegtuigtype niet meer toe te laten op MAA, omdat dit het grootste deel van ongelukken met vallende dakpannen zou veroorzaken.