Bedrijven die stellen dat zij de uitstoot van CO2 compenseren, maken die belofte maar zelden waar. De klimaatschade die zij veroorzaken wordt amper gecorrigeerd. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw, dat met Nederlandse aanbieders, wetenschappers en keurmerken sprak.

Onder meer vliegmaatschappijen, energiebedrijven en reisbureaus bieden klanten voor een meerprijs het idee dat de schade aan het klimaat die klanten veroorzaken gecompenseerd wordt. Bijvoorbeeld door in duurzame projecten te investeren.

Maar de aangeboden compensatie is te summier en selectief, blijkt uit het onderzoek. Bedrijven hebben vaak CO2-rekenmachines op hun websites om klimaatschade te berekenen, maar die geven de werkelijkheid te versimpeld weer. Zo veroorzaakt een vliegreis volgens deskundigen niet alleen schade aan het milieu door CO2-uitstoot. Daar komt bij dat in de wetenschap discussie is over klimaatschade door vliegverkeer. Veel vliegmaatschappijen beperken zich daardoor in compensatieopties vooralsnog alleen tot CO2.

Ook op veel van de projecten waar voor de compensatie in wordt geïnvesteerd is volgens de krant een en ander aan te merken. Zo zouden de keurmerken voor de projecten discutabel zijn op het gebied van onafhankelijkheid en blijkt uit in een studie van het Öko-Institut dat ruim 98 procent van de 5500 projecten meer beloofden dan dat ze waarmaakten. Een van de onderzoekers van het Öko-Institut spreekt over ‘nattevingerwerk’.