Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van de Rookvrije Generatie. 8 op de 10 gemeenten zetten zich in om locaties zoals schoolterreinen en speeltuinen binnen de gemeenten rookvrij te maken, blijkt uit onderzoek van I&O research in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.

Van de Nederlandse gemeenten is 83% actief op het gebied van rookvrij.  Vorig jaar gold dit nog voor 73%. Onder kleinere gemeenten, met minder dan 20.000 inwoners, ligt het aantal actieve gemeenten met 65% aanzienlijk lager. De rol die gemeenten spelen is, aldus het rapport, vaak ondersteunend en minder vaak proactief en aanjagend.

Beleidsmatige vastlegging belangrijk

Van de 16% van de gemeenten die nog niet actief zijn op het onderwerp geeft de helft aan wel bezig te zijn met rookvrije plannen. Een deel van de niet-actieve gemeenten geeft als verklaring een gebrek aan beleidsprioriteit (37%) of tijd (22%). Driekwart laat weten dit of volgend jaar wel actief te worden. De helft van alle gemeenten (51%) heeft rookvrij wel beleidsmatig vastgelegd, dat is meer dan vorig jaar. Volgens de onderzoekers lijkt de inzet voor een rookvrije omgeving groter in gemeenten die dat beleidsmatig doen: ‘Zo is er vaker commitment van het college voor de Rookvrije Generatie, dragen ambtenaren de boodschap van de Rookvrije Generatie vaker uit en zijn er meer uren en middelen beschikbaar voor de uitvoer van rookvrij-beleid. Ook vervullen deze gemeenten vaker een aanjagende (meer proactieve) en regelgevende rol bij het rookvrij maken van de gemeente.’

Lokaal preventieakkoord als kans

Een lokaal preventieakkoord is een mooie manier om rookvrij beleid vast te leggen. Steeds meer gemeenten hebben een lokaal preventieakkoord, roken is hierin vrijwel altijd opgenomen.