Vandaag is bekend gemaakt dat 38 projecten verspreid over 20 gemeenten een bijdrage ontvangen van in totaal 280 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF). Met dit geld worden 13.000 woningen verbeterd. In verschillende gebieden verspreid door heel Nederland staat de leefbaarheid onder druk. Daarom heeft het kabinet het Volkshuisvestingsfonds in het leven geroepen. Zo schrijft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Volkshuisvestingsfonds bestaat sinds 2021. Voor de tweede tranche was dit jaar €280 miljoen beschikbaar. De 60 aangemelde projecten telden samen op tot €480 miljoen euro, waarmee de regeling ruim is overtekend. Een toetsingscommissie van het VHF heeft zich in november gebogen over de aanvragen om zo tot een beoordeling te komen.  38 projecten krijgen een bijdrage. Samen zijn deze goed voor het verbeteren circa 13.000 woningen, verdeeld over 20 gemeenten.