Op vrijdag 16 juli 2021 is de 23e tranche van de Crisis- en herstelwet (Chw) gepubliceerd in de Staatscourant. Een nieuw experiment daarin is de verordening met verbrede reikwijdte voor de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht. Zij kunnen nu, net als ruim 200 gemeenten, alvast experimenteren met de verbrede reikwijdte die centraal staat in de Omgevingswet. Ook is in de 23e tranche een aantal lopende experimenten verlengd in verband met de nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet.

Verbrede reikwijdte voor Flevoland, Gelderland en Utrecht

De drie provincies kunnen dankzij deze tranche aan de slag met de verordening met verbrede reikwijdte, de voorloper van de omgevingsverordening uit de Omgevingswet. In zo’n verordening komen alle provinciale regels voor de leefomgeving samen. Er ontstaat een beter beeld van wat mag en mogelijk is in een gebied. Dat maakt het makkelijker om op een samenhangende manier te werken aan urgente maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, de energietransitie en klimaatadaptatie. Nieuwe opgaven als de energietransitie kunnen juridisch geborgd worden. Afwegingen maken tussen bijvoorbeeld natuurbelangen en economische belangen gaat gemakkelijker. En tot slot biedt de verbrede reikwijdte meer ruimte voor innovatie.

Overige experimenten in de 23e tranche

De 23e tranche van de Chw bevat naast het experiment met de verbrede reikwijdte een aantal experimenten die zijn verlengd. Dat heeft te maken met het verschuiven van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet naar 1 juli 2022. Een van deze verlengde experimenten is het experiment met de knip tussen de bouwtechnische vergunning en de ruimtelijke vergunning. Daarmee kunnen de gemeenten Haarlemmermeer en Waalwijk gebieden aanwijzen waar bepaalde bouwwerken niet langer getoetst hoeven te worden aan het bestemmingsplan.

Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet loopt vooruit op de Omgevingswet, die op 1 juli 2022 ingaat. Dankzij de Chw kunnen overheden alvast experimenteren met elementen uit de Omgevingswet. Gemeenten gebruiken de Chw bijvoorbeeld voor integrale bestemmingsplannen die ruimte bieden aan nieuwe woningen en duurzaamheidsprojecten. Inmiddels kunnen er in 240 gebieden door heel Nederland bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte worden gemaakt.