Negen leveranciers

Vandaag maakt het Rijksvastgoedbedrijf de definitieve gunning voor 2.000 flexwoningen bekend. Het RVB koppelt de woningen aan beschikbare locaties en verkoopt ze door aan verschillende woningcorporaties. De volgende leveranciers hebben vandaag bericht ontvangen: Leveranciers: Daiwa House-Jan Sne,l Hegeman Bouw & Infra,  Klein Units Projecten, Peters Bouw en Onderhoud,  Plegt-Vos Bouwgroep, Wagenbouw Bouwsystemen
Smart Life, Reboxd, Barli BV.

De komende tijd wordt gebruikt om leveringsafspraken te maken tussen de leveranciers en corporaties. Inmiddels is Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, daarnaast een inkooptraject gestart voor nog eens minstens 8.000 flexwoningen. Woningcorporaties kopen deze flexwoningen in volgens een afgesproken standaard bij een aantal via een aanbesteding geselecteerde producenten.

Versnelling tijdelijke huisvesting

Het doel is om eind 2024 37.500 flex- en transformatiewoningen te realiseren. Dit om de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen te verkleinen. Maar ook om te komen tot een flexibele schil in de wisselende vraag naar betaalbare huurwoningen.

Het Rijk biedt corporaties (financiële) ondersteuning om de versnelling te verwezenlijken. Op 6 december zijn de contouren van de financiële herplaatsingsgarantie bekend gemaakt. Daarin staat beschreven hoe gemeenten, corporaties en het Rijk zich maximaal inspannen om flexwoningen een tweede en eventueel derde locatie te geven.

Voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen is € 100 miljoen beschikbaar. Daarvan is op 15 november 25% toebedeeld, het overige deel volgt nog dit jaar.