Meldcode nog onvoldoende gebruikt

29 juni 2020

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nog onvoldoende gebruikt door professionals. Professionals die het instrument wel gebruiken, …

Jeugd

Lees meer

Minder beroep op rechtsbijstand tegen de overheid

29 juni 2020

De afgelopen twee jaar is het aantal keren dat mensen een beroep moesten doen op een advocaat vanwege een probleem …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer

De Jonge: zorgmedewerkers krijgen bonus van 1000 euro

26 juni 2020

Zorgmedewerkers die de gevolgen van het coronavirus "direct of indirect" hebben ondervonden, krijgen als dank voor hun inzet een eenmalige …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Kamer wil garantie opvang voor kinderen na sluiting Hoenderloo

24 juni 2020

Nog steeds hebben niet alle kinderen uit de jeugdzorginstellingen van De Hoenderloo Groep, die op 1 augustus de deuren sluiten, …

Jeugd

Lees meer

Acht centra voor jongeren met complexe problemen

18 juni 2020

Jongeren met meerdere complexe en zeldzame problemen kunnen straks terecht bij acht speciale expertisecentra. Het gaat vooral om jongeren met …

Jeugd

Lees meer

Jeugdzorg overspoeld door vechtscheidingen

12 juni 2020

In de meeste zaken die bij jeugdzorginstellingen worden behandeld speelt een vechtscheiding een rol. In sommige regio’s heeft 70 procent …

Jeugd

Lees meer

Tientallen gemeenten lenen bij door coronacrisis

11 juni 2020

Tientallen gemeenten hebben miljoenen euro's moeten bijlenen om salarissen, uitkeringen en subsidies te kunnen betalen. Door de coronacrisis zijn hun …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer

Nationale ombudsman en Kinderombudsman: vasthouden regie kabinet op dak-en thuislozenproblematiek nu essentieel

8 juni 2020

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman constateren dat het kabinet met het deze week gepubliceerde plan van aanpak voor huisvesting, …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer

Jeugdzorg ontevreden over stop omzetgarantie

4 juni 2020

Verschillende organisaties voor zorg aan jeugd zijn "onaangenaam verrast" door het bericht dat de garantie voor hun omzet na 1 …

Jeugd

Lees meer

Evaluatie passend onderwijs

2 juni 2020

  Het eindrapport 'Evaluatie passend onderwijs' laat zien laat zien dat de organisatie van de extra ondersteuning is verbeterd. Voor leraren en …

Jeugd

Lees meer

Scholen ontdekken door corona meer kwetsbare leerlingen

2 juni 2020

Door de coronacrisis zijn meer kwetsbare leerlingen ‘ontdekt’, zegt ruim een kwart van de leraren en leerlingbegeleiders in het basis- …

Jeugd

Lees meer

Half miljard om gemeente en provincie coronacrisis door te helpen

28 mei 2020

Het Rijk schiet gemeenten, provincies en waterschappen te hulp nu zij in de knel raken door de coronacrisis. Ze kunnen …

Participatiewet, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer