SP wil gemeentelijk basispakket thuiszorg

14 april 2015

De SP komt dinsdag met een plan voor een gemeentelijk basispakket voor onder meer de thuiszorg. Daaraan moeten alle gemeenten …

Wmo

Lees meer

Vermogensongelijkheid op recordhoogte

14 april 2015

De afgelopen jaren is de ongelijkheid in nettovermogens sterk gestegen. Daarbij valt vooral op dat het schuldniveau van de onderste 90% …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Crisis remt doorstroom van flex naar vast

13 april 2015

Door de crisis komt het veel minder vaak voor dat mensen met een tijdelijk contract doorstromen naar een vaste baan. …

Participatiewet

Lees meer

Asielzoekers verlaten Vluchtgarage

13 april 2015

Het lijkt erop dat maandagochtend alle asielzoekers zijn vertrokken uit de Vluchtgarage in Amsterdam Zuidoost. Even na 09.00 uur kwam …

Wmo

Lees meer

Een derde huishoudens bouwt te weinig pensioen op

10 april 2015

Bijna een derde van de Nederlandse huishoudens (30 procent) heeft na pensionering een inkomen van minder dan 70 procent van …

Participatiewet

Lees meer

Kosten inburgeringsexamen in het buitenland: strijdigheid met gezinsherenigingsrichtlijn

10 april 2015

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een jaar geleden prejudiciële vragen gesteld over de verenigbaarheid van het basisexamen …

Wmo

Lees meer

Amsterdam gaat Vluchtgarage maandag ontruimen

9 april 2015

Amsterdam gaat de zogeheten Vluchtgarage in het zuidoosten van de stad maandag ontruimen. Dat heeft burgemeester Eberhard van der Laan …

Wmo

Lees meer

Minder problematische jeugdgroepen in Nederland

8 april 2015

Er zijn steeds minder groepen jongeren in Nederland die zorgen voor overlast, hinder en criminaliteit. Eind vorig jaar waren er …

Jeugd

Lees meer

Hulp voor minimakat

7 april 2015

Dierenartskosten zijn vaak niet goed te betalen voor de minima-inkomens. De Dierenbescherming West- en Midden- Brabant vindt het belangrijk dat …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Amsterdam wil 21.000 jongeren aan werk helpen

7 april 2015

Minimaal 21.000 Amsterdamse jongeren moeten de komende jaren terug naar school of aan het werk. Dat is de ambitie van …

Participatiewet

Lees meer

VNG gaat praten over korten zorgbudget

7 april 2015

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat praten met het Rijk over de plannen om de gemeenten te korten op …

Wmo

Lees meer

Van Rijn: ouderen niet vaker mishandeld

3 april 2015

Het toegenomen aantal meldingen van ouderenmishandeling betekent niet dat er nu steeds meer ouderen worden mishandeld. De stijging van de …

Wmo

Lees meer