Kinderen met zorgbehoeften ontevreden over passend onderwijs

24 september 2020

In het passend onderwijs lopen kinderen met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften vaker tegen problemen aan dan kinderen met lichte ondersteuningsvragen. …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Bij zorgbehoefte in de toekomst wil men niet altijd mantelzorg

22 september 2020

Als mensen in de toekomst hulp nodig hebben in het huishouden vanwege een slechtere gezondheid, wil de helft die graag …

Wmo

Lees meer

Ombudsman: toegang van burgers tot zorg nog niet goed geregeld

17 september 2020

Burgers hebben nog altijd moeite om de juiste ingang van het zorgstelsel te vinden en de goede hulp te krijgen. …

Wmo

Lees meer

‘Kabinetsplannen voor huursector zijn onvoldoende’

16 september 2020

De plannen van het kabinet voor de huursector zijn niet genoeg om de wooncrisis op te heffen...

Wmo

Lees meer

Rijksbegroting VWS 2021 – effecten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

15 september 2020

Vandaag is de Rijksbegroting voor het Ministerie van VWS 2021 bekendgemaakt. De komende periode gaat het kabinet door met het beheersen van …

Wmo

Lees meer

Advies: Vereenvoudig wet- en regelgeving en meer oog voor uitvoerbaarheid

14 september 2020

Om uitvoeringsinstanties in staat te stellen burgers goed te (blijven) bedienen, moet onder meer bestaande complexe wet- en regelgeving worden …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer

Dubbel zoveel ouderen voelen zich eenzaam sinds coronacrisis

10 september 2020

Nederlanders zijn zich eenzamer gaan voelen sinds het begin van de coronacrisis. Vooral ouderen vanaf 75 jaar voelden zich vaker …

Wmo

Lees meer

Onderzoek FNV: veel zorgmedewerkers vrezen tweede coronagolf

4 september 2020

Van de zorg- en welzijnsmedewerkers vreest 80 procent een tweede coronagolf. Volgens hen zijn de zorg- en welzijnssector en zijzelf …

Wmo

Lees meer

Zorgsector heeft te weinig buffers om coronaklappen op te vangen

3 september 2020

Veel zorginstellingen hebben te weinig financiële slagkracht om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Dat is de conclusie …

Wmo

Lees meer

Meer incidenten door verward gedrag tijdens de coronaperiode

2 september 2020

Tijdens de coronaperiode vonden er in Nederland veel meer incidenten plaats met mensen die verward gedrag vertoonden dan een jaar …

Wmo

Lees meer

Zorginstellingen hebben te weinig buffer om corona op te vangen

1 september 2020

Zorginstellingen komen naar verwachting volgend jaar in de problemen als ze financiële gevolgen van de coronacrisis moeten opvangen. Het gemiddeld …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Ziekenhuizen en ggz terug op niveau van voor corona

28 augustus 2020

Bij de uitbraak van het coronavirus kwam de overige zorg vrijwel helemaal stil te liggen, maar dat is verleden tijd. Het aantal …

Wmo

Lees meer