Steeds meer kinderen wonen in samengestelde gezinnen

2 oktober 2020

Een groeiende groep kinderen woont samen met broers en zussen met wie ze geen of niet alle biologische ouders delen …

Jeugd

Lees meer

Juridische mogelijkheden bij huwelijksdwang en achterlating

1 oktober 2020

Het aantal meldingen van huwelijksdwang en achterlating van minderjarigen in het buitenland neemt de laatste jaren toe. Hoe kan de …

Jeugd

Lees meer

Belastingdienst en gemeenten helpen samen getroffen toeslagouders

29 september 2020

De Belastingdienst/Toeslagen en de gemeenten gaan samenwerken om ouders die door de problemen met kinderopvangtoeslag getroffen zijn te helpen. Ze …

Participatiewet, Jeugd

Lees meer

Veel broers en zussen blijven niet samen na uithuisplaatsing

28 september 2020

30 September is het Nationale Broer en Zus Dag. Voor kinderontwikkelingsorganisatie SOS Kinderdorpen aanleiding om aandacht te vragen voor het …

Jeugd

Lees meer

Staatssecretaris Blokhuis van VWS neemt de jeugdportefeuille over

25 september 2020

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) draagt per 25 september een deel van zijn taken over aan …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Kinderen met zorgbehoeften ontevreden over passend onderwijs

24 september 2020

In het passend onderwijs lopen kinderen met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften vaker tegen problemen aan dan kinderen met lichte ondersteuningsvragen. …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Amsterdam gaat wachttijden jeugdhulp te lijf

17 september 2020

Amsterdam gaat maatregelen nemen om de oplopende wachttijden bij jeugdhulp te verkorten. Kinderen die niet snel genoeg terecht kunnen bij …

Jeugd

Lees meer

Rijksbegroting VWS 2021 – effecten op het gebied van jeugdhulp

15 september 2020

Vandaag is de Rijksbegroting voor het Ministerie van VWS 2021 bekendgemaakt. De komende periode gaat het kabinet door met het beheersen van …

Jeugd

Lees meer

Advies: Vereenvoudig wet- en regelgeving en meer oog voor uitvoerbaarheid

14 september 2020

Om uitvoeringsinstanties in staat te stellen burgers goed te (blijven) bedienen, moet onder meer bestaande complexe wet- en regelgeving worden …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer

Effect hulpverlening bij vechtscheidingen niet aangetoond

11 september 2020

Hulptrajecten die door Jeugdzorg worden ingezet bij complexe scheidingen, hebben nauwelijks effect. Dat blijkt uit een onderzoek van Reporter Radio. …

Jeugd

Lees meer

Betere toegang tot hulp nodig voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving

7 september 2020

Gemeenten, zorgverzekeraars en ggz-instellingen moeten een doorbraak forceren om passende hulp te bieden voor kinderen van ouders met psychische problemen …

Jeugd

Lees meer

Kritische reactie VNG op wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

4 september 2020

De VNG heeft kritisch gereageerd op de internetconsultatie Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor Jeugdigen. Hierin doen de ministers van VWS …

Jeugd

Lees meer