Nieuwe wet voor eenvoudiger aanbesteden in de Jeugdwet en de Wmo 2015

28 april 2021

De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Het wetsvoorstel maakt het gemeenten …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Resultaten proef Hulpkaart NS-stations Enschede en Hengelo

28 april 2021

Er zijn mensen die soms tijdelijk de regie over hun leven kwijt raken en letterlijk of figuurlijk even ‘de weg …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Kabinet stelt ruim € 600 miljoen extra beschikbaar voor jeugdzorg

22 april 2021

Het kabinet stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de …

Jeugd

Lees meer

Praatplaat helpt gemeenten met focus aanpak zorgfraude

22 april 2021

Hoe start u binnen uw gemeente het goede gesprek over het voorkomen en bestrijden van misbruik binnen de Wmo 2015 …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Onderzoek BZK: krapte gemeentefonds zet uitvoering onder druk

20 april 2021

Uit onderzoek van BZK blijkt dat gemeenten sinds 2015 ruim 2,4 miljard euro hebben bezuinigd op hun uitvoeringscapaciteit, terwijl hun …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer

Coalitie van vijf partijen wil doorbraak bij complexe jeugdproblematiek

20 april 2021

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving maken zich allen grote …

Jeugd

Lees meer

Mr. Karin Smits, eindredacteur Jeugd

15 april 2021

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen en wat doe je? Na mijn studie rechten aan de Radboud Universiteit …

Jeugd

Lees meer

Kennisbanken van Wolters Kluwer Schulinck uitgebreid met een dossierfunctie

15 april 2021

Onlangs zijn de Schulinck kennisbanken uitgebreid met een kennisdossier functionaliteit. Kennisdossiers maken het mogelijk om informatie van alle verschillende Schulinck …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer

Ombudsmannen: sluit geen ouders uit van kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

13 april 2021

Drie groepen alleenstaande ouders worden op dit moment uitgesloten van de kinderopvangtoeslag en/of de aanvulling van het kindgebonden budget. Hierdoor …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd

Lees meer

Factsheet Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming: update

12 april 2021

Jeugdbeschermers moeten soms ingrijpen bij een gezin dat als agressief bekend staat. Dan kan de veiligheid van de jeugdbeschermers in …

Jeugd

Lees meer

Voor derde jaar op rij minder jongeren in gesloten jeugdzorg

8 april 2021

Het aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg is vorig jaar voor het derde jaar op rij gedaald. Afgelopen jaar zaten …

Jeugd

Lees meer

Ministeries en VNG zetten scenario voor de toekomst van de kind- en gezinsbescherming neer

1 april 2021

Als het aan de ministeries van Justitie en Veiligheid (J&V) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging …

Jeugd

Lees meer