Jeugdzorg: van systemen naar mensen

25 mei 2021

De jeugdzorg kan en moet op korte termijn verbeteren. Teveel kinderen en gezinnen met ernstige problemen wachten te lang op …

Jeugd

Lees meer

Advies jeugdzorg: maak hulpvraag kind leidend

17 mei 2021

Niet de kosten, maar de hulp die een kind of jongere nodig heeft moet leidend zijn in het jeugdzorgstelsel. Dat …

Jeugd

Lees meer

Kinderopvang komt met verbeterpunten voor implementatie Meldcode

17 mei 2021

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) heeft een lijst opgesteld met tien specifieke verbeterpunten voor de implementatie van de Meldcode Huiselijk …

Jeugd

Lees meer

Ombudsmannen: maak wetgeving simpel en begrijpelijk

11 mei 2021

De Tweede Kamer moet wetgeving maken die simpel en begrijpelijk is. Dat zeggen de Nationale ombudsman en Veteranenombudsman Reinier van …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer

Signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ voor apothekers

11 mei 2021

Apothekersorganisatie KNMP heeft een signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ opgesteld. Deze tool geeft een overzicht van mogelijke signalen die kunnen …

Jeugd

Lees meer

Ouders meer aanspreken op voorkomen van strafbaar gedrag kinderen

11 mei 2021

De verantwoordelijkheid om jongeren op het rechte pad te houden ligt in de eerste plaats  bij de ouders. De opvoeding …

Jeugd

Lees meer

SVB: ‘Geen zorgovereenkomst zonder derdenbeding’

10 mei 2021

Een derdenbeding is een afspraak in de zorgovereenkomst die de budgethouder beschermt bij oneigenlijk gebruik van het budget door de …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Meer samenwerking onderzoeken Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming

10 mei 2021

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Veilig Thuis-organisaties (VT) gaan hun werkprocessen meer op elkaar afstemmen. Zo worden …

Jeugd

Lees meer

Gezamenlijk toezicht IGJ en Wmo-toezichthouders heeft meerwaarde

4 mei 2021

Kwetsbare doelgroep maakt beschermd wonen complex en gezamenlijk toezicht IGJ en Wmo-toezichthouders heeft meerwaarde, maar er zijn ook haken en …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Daling aantal jongeren met jeugdzorg in 2020

30 april 2021

Bijna een op de tien jongeren tot 23 jaar ontving in 2020 jeugdzorg. Hiermee daalde dit aantal voor het eerst …

Jeugd

Lees meer

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming opengesteld voor consultatie

30 april 2021

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is opengesteld voor consultatie. In opdracht van het Rijk en de VNG is dit toekomstscenario opgesteld. Het …

Jeugd

Lees meer

Oproep aan Tweede kamer om meer tegen geweld te doen

29 april 2021

Ruim 70 organisaties, waaronder Veilig Thuis en Jeugdzorg, roepen de Tweede Kamer op om slachtoffers van geweld betere bescherming en veiligheid …

Jeugd, Wmo

Lees meer