Roc’s: inburgeringsonderwijs dreigt te verdwijnen

9 juni 2020

De lessen voor mensen die moeten inburgeren in Nederland dreigen te verdwijnen. Daarvoor waarschuwen de regionale opleidingencentra (roc's) en de …

Inburgering

Lees meer

Kabinet wil vanaf 1 juli 2021 nieuw inburgeringsstelsel

2 juni 2020

Het kabinet wil dat het nieuwe inburgeringsstelsel er zo snel mogelijk komt. Als de Kamer het wetsvoorstel snel genoeg behandelt, kan …

Inburgering

Lees meer

Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering verlengd

30 april 2020

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De regie op de uitvoering van de wet komt …

Inburgering

Lees meer

Akkoord SZW en VNG: extra budget invoering nieuw inburgeringsstelsel

28 april 2020

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), hebben afspraken gemaakt over de financiële …

Inburgering

Lees meer

Komend half jaar huizen nodig voor 6500 statushouders

17 april 2020

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) heeft gemeenten en provincies donderdag gevraagd om de tweede helft van dit jaar 6500 …

Inburgering

Lees meer

Versoepeling voorwaarden afstandsonderwijs inburgering vanwege coronamaatregelen

14 april 2020

De coronamaatregelen van de overheid hebben ook invloed op inburgeren. Het is van belang dat inburgeringsplichtigen toegang blijven houden tot …

Inburgering

Lees meer

Vanaf dit voorjaar verplicht inburgeren voor Turkse asielstatushouders

14 april 2020

Per 1 mei worden Turkse nieuwkomers met een asielstatus verplicht om de Nederlandse taal te leren en kennis op te …

Inburgering

Lees meer

Kabinet wil einde maken aan dwangsommen voor asielzoekers

10 april 2020

Het kabinet wil een einde maken aan de dwangsommen voor asielzoekers van wie de procedure niet op tijd wordt afgehandeld. …

Inburgering

Lees meer

Afstand onderwijs voor inburgeringsplichtigen door maatregelen coronavirus

26 maart 2020

Er is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met alle betrokken partijen, waaronder Blik op Werk en Dienst …

Inburgering

Lees meer

Minderjarige vreemdelingen reizen vaak door

24 maart 2020

Een deel van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) trekt rond in Europa of is op doorreis naar een ander land. …

Inburgering

Lees meer

Ingangsdatum nieuw inburgeringsstelsel naar 1 juli 2021

23 maart 2020

De invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt met zes maanden opgeschoven naar 1 juli 2021. Rijksoverheid, gemeenten en andere betrokken …

Inburgering

Lees meer

Covid-19/Coronavirus

17 maart 2020

Naar aanleiding van de ontwikkelingen van het COVID-19/Coronavirus informeren wij u graag over de leveringen en dienstverlening van Schulinck. Het …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer