Ook na vele jaren werkervaring, of juist dan, zet het je weer op scherp.

Het was een inspirerende dag niet in de laatste plaats door de bevlogen docente.