De voorbeelden uit de praktijk gaven een goed beeld van de te bespreken inhoud van de cursus.