Het grote succes bij ons is de aanvraag bijstandsuitkering. Meer dan 80% van de aanvragen komt inmiddels digitaal binnen.