Klantervaringen

Lees hoe onze klanten de producten en service van Schulinck ervaren. U kunt de ervaringen op vakgebied sorteren.

Met verschillende partijen aan tafel zitten die met hetzelfde te maken krijgen. De kern is vooral het veranderen van houding/cultuur.

Opleiding Van regelgericht naar doelgericht werken onder de Omgevingswet | Dhr. C. Eggerding | Hoogheemraadschap | Opleiding afgerond op 19-6-2019 | Beoordeling: 8

Ik vond de gevolgde opleiding een verademing omdat er vragen met praktijkvoorbeelden werden beantwoord. Daarnaast was de opleiding heel interactief. Dus het was helemaal niet saai. Ik had graag nog wat langer willen zitten, zo boeiend vond ik het dus. Een dikke pluim, wat mij betreft dus.

Opleiding Politiek bestuurlijke Sensitiviteit | Angeni Atwaroe | Jurist | Opleiding afgerond op 20-6-2019 | Beoordeling: 8

Het gehele programma is zeer leerzaam. Weer fijn enkele tips en trucs voor bezwaar en beroep mee te hebben gekregen.

Opleiding PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet | Mevr. G. Hoekstra | Juridisch adviseur | Opleiding afgerond op 21-2-2019 | Beoordeling: 7

Het gehele programma is zeer leerzaam. Weer fijn enkele tips en trucs voor bezwaar en beroep mee te hebben gekregen.

Opleiding PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet | Mevr. G. Hoekstra | Juridisch adviseur | Opleiding afgerond op 21-2-2019 | Beoordeling: 7

Leerzaam waren de voorbeelden uit de praktijk die 'theoretisch' worden geanalyseerd.

Opleiding Jeugdwet bezwaar en beroep | Dhr. R. Miltenburg | Juridisch medewerker | Opleiding afgerond op 5-2-2019 | Beoordeling: 7

De cursus was van een hoog juridisch gehalte. Veel jurisprudentie, veel praktijksituaties.

Opleiding Jeugdwet bezwaar en beroep | Dhr. R. Mulder | Juridisch Adviseur Gemeente Groningen | Opleiding afgerond op 2-7-2019 | Beoordeling: 9

De uitleg over gezag en hoe je om moet gaan met beide ouders en het kind in de diverse leeftijdscategorieën was erg leerzaam.

Opleiding Jeugdhulp van Vrijwillig naar Dwang | A. Dragt | Kwaliteitsmedewerker | Opleiding afgerond op 29-11-2018 | Beoordeling: 9

Het meest leerzaam was de informatie over de wettelijke kaders die er zijn en niet zijn bij een overgang naar gedwongen kader.

Opleiding Jeugdhulp van Vrijwillig naar Dwang | Mevr. C. Weeling | Coördinator jeugd | Opleiding afgerond op 29-11-2018 | Beoordeling: 9

De praktijk vertaald naar de wet was voor mij het meest leerzaam

Opleiding De Jeugdwet & Awb: van onderzoek tot besluit | Dhr. M. Kerstens | Kwaliteitsmedewerker | Opleiding afgerond op 8-6-2017 | Beoordeling: 8

Compliment naar de docente en de groep. Fijne omgeving en op gemak, deed docente erg goed.

Tweedaagse specialist Jeugdwet | Dhr. W. Velderman | – | Opleiding afgerond op 12-9-2019 | Beoordeling: 8

Toepassing op precieze casussen, waardoor het toepasbaar wordt in de praktijk en waardoor je inzicht krijgt in uitzonderingsgevallen.

Basiscursus Participatiewet | Dhr. M. v/d Bosch | Beleidsadviseur | Opleiding afgerond op 14-3-2019 | Beoordeling: 8

Erg leerzaam waren de besproken casussen en de inbreng van medecursisten.

Voorliggende voorzieningen in relatie tot de Participatiewet | Mevr. M. Schoone | Kwaliteitsmedewerker | Opleiding afgerond op 13-12-2018 | Beoordeling: 9