Deze opleiding is een must om te volgen voor iedere professional die werkzaam is binnen de toegang jeugdhulp (uitvoerend) binnen de gemeente(s).

Het meest leerzame voor mij was om vanuit zowel theorie (training) als praktijk (dankzij een mix van deelnemers vanuit verschillende gemeentes) te leren hoe de jeugdwet enerzijds bepalend is voor hoe de toegang tot jeugdhulp (wettelijk gezien) uitgevoerd dient te worden, maar dat er ten allen tijden ook gekeken moet worden naar de uitvoerbaarheid (in het belang van de jeugdige) in de praktijk.