De cursus is erg toegespitst op het Sociaal Domein en dus erg toepasbaar in de praktijk.