“Wij kozen voor Schulinck Opleidingen omdat zij de flexibiliteit hadden om een opleidingstraject op maat te maken.”

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert wettelijke taken uit op het gebied van milieu en bouw- en woningtoezicht. Daarnaast houdt de dienst zich bezig met het toezicht van zwemwater en heeft een adviserende rol in ruimtelijke plannen, bodem, externe veiligheid, geluid- en luchtkwaliteit, archeologie, ecologie en milieueducatie, maar ook in duurzaamheidsbeleid en de uitvoering hiervan. Een breed spectrum aan taken dus. ODMH werkt in opdracht van de provincie Zuid-Holland en zes gemeenten in de regio Gouda en draagt met het uitvoeren van alle taken bij aan een veilige, duurzame en gezonde samenleving. Met het oog op de komst van de Omgevingswet ontstond  begin 2023 de behoefte aan een goede voorbereiding en bijscholing voor de medewerkers. OMDH koos daarbij voor de opleidingen van Schulinck Omgevingsrecht.

Lees hier hoe ze het traject van Schulinck Opleidingen hebben ervaren.