Onze keuze is gevallen op Antwoord op, omdat die site voor 90% wordt onderhouden door Schulinck. Je hoeft er zelf weinig onderhoud aan te plegen.