De Wet kwaliteitsborging brengt helaas niet de aangekondigde vereenvoudiging, maar maakt de rollen van partijen wel duidelijker, zoals Peter de Haan op onnavolgbare wijze aangeeft.