Deze opleiding van Klariena móét je gevolgd hebben en is zó welkom als je zorg en onderwijs meer en beter met elkaar wil laten samenwerken; er ontstaan zulke mooie initiatieven, er ontstaat meer begrip over en weer en er wordt gedacht in oplossingen. Top!