De praktische voorbeelden die werden gegeven uit de praktijk in samenhang met de theorie. De opleidingwas zeer professioneel.