Schulinck Omgevingsrecht houdt ons een spiegel voor van wat er allemaal nog moet gebeuren voor de nieuwe Omgevingswet.