Door Schulinck Werkinstructies zijn de werkinstructies beter georganiseerd.