De lesstof van de cursus Bouwen onder de Omgevingswet is goed toepasbaar in de praktijk.