Wanneer is er sprake van een algemeen gebruikelijke voorziening? (Wmo)

10 november 2021 Wmo

De gemeente hoeft geen voorziening te verstrekken wanneer het probleem van de cliënt opgelost kan worden met een ‘algemeen gebruikelijke voorziening’. Wanneer is sprake van een algemeen gebruikelijke voorziening?

Een voorziening is algemeen gebruikelijk als deze:

  • Niet specifiek bedoeld is voor personen met een beperking;
  • Daadwerkelijk beschikbaar is;
  • Een passende bijdrage levert aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt tot zelfredzaamheid of participatie in staat is;
  • Financieel gedragen kan worden met een inkomen op minimumniveau.

Lees meer in de infographic hieronder.

Thumbnail of post #294196