Voorwaarden en weigeringsgronden pgb in de Wmo 2015

10 augustus 2023 Wmo

Om een persoonsgebonden budget (pgb) te kunnen krijgen, moet de cliënt aan 3 voorwaarden voldoen:

1. Bekwaamheid

2. Motivatie

3. Kwaliteit

Deze infographic toont wat deze voorwaarden inhouden en wat de weigeringsgronden zijn.

Thumbnail of post #305884