Voorinburgering en brede intake

4 november 2019 Participatiewet, Inburgering

Men kan niet vroeg genoeg beginnen met de integratie van asielstatushouders. Integratie tijdens verblijf in het AZC wordt daarom in de nieuwe Wet inburgering 2021 verankerd.