Hoogte persoonsgebonden budget (PGB)

4 juni 2020 Jeugd, Wmo

Het is aan de gemeente om de hoogte van een persoonsgebonden budget (pgb) te bepalen voor jeugdhulp of een Wmo-voorziening. Hierbij geldt als voorwaarde dat het persoonsgebonden budget toereikend moet zijn om de zorg en ondersteuning in te kopen. Wanneer is het tarief toereikend? Ook leest u meer over:

  • Pgb afleiden van tarief in natura
  • Lager tarief voor informele hulp
  • Wijze van vaststellen pgb regelen in verordening

Wilt u deze infographic downloaden? Klik op de afbeelding om de pdf te openen en deze op te slaan.

Thumbnail of post #180766