Hoogte persoonsgebonden budget

4 juni 2020 Jeugd, Wmo

Het is aan de gemeente om de hoogte van een pgb te bepalen voor jeugdhulp of een Wmo-voorziening. Hierbij geldt als voorwaarde dat het pgb toereikend moet zijn om
de zorg en ondersteuning in te kopen. Wanneer is het tarief toereikend? Bekijk het in deze infographic.

Wilt u deze infographic downloaden? Klik op de afbeelding om de pdf te openen en deze op te slaan.

Thumbnail of post #180766