Overgangsrecht Omgevingswet voor lopende plannen

14 april 2023 Omgevingsrecht, Omgevingswet

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt overgangsrecht voor plannen die op dat moment worden voorbereid.

Voor de procedure en de inhoudelijke (belangen)afweging geldt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) of de Omgevingswet (Ow). Dit is afhankelijk van de fase van de planvorming:

  1. In voorbereiding
  2. In procedure
  3. Vastgesteld maar nog niet onherroepelijk
  4. Vastgesteld en onherroepelijk

Thumbnail of post #304015