Dyslexie en de Jeugdwet

28 juli 2022 Jeugd

Dyslexiezorg valt gedeeltelijk onder de Jeugdhulpplicht van gemeenten.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft verduidelijkt welk deel onder de Jeugdwet valt. Dit is weergegeven in deze infographic.

Thumbnail of post #5646