Stappenplan taaleis

2 februari 2017 Participatiewet

De beheersing van de Nederlandse taal wordt als extra verplichting toegevoegd aan de bestaande verplichtingen die gelden voor bijstandsgerechtigden. Gemeenten moeten zowel voor nieuwe aanvragers van bijstand als voor het zittend bestand bijstandgerechtigden de Nederlandse taalbeheersing gaan beoordelen. De auteurs van Schulinck leggen u in vier stappen de Wet taaleis uit. De taaleis gaat voor nieuwe bijstandsaanvragen op 1 januari 2016 gelden en voor het zittend bestand op 1 juli 2016.

Thumbnail of post #4261